Mal by byť váš zoznam úloh na papieri alebo v telefóne?
Tvrdou prácou môžete vykompenzovať nedostatok talentu