DNES NA USPECH.MNE.SK: 
Mal by byť váš zoznam úloh na papieri alebo v telefóne?